ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας παρέχουμε προσαρμοσμένες μελέτες ανάλυσης υγιεινής για κάθε περίπτωση σύμφωνα με σχεδιαγράμματα και αξιολόγηση κινδύνων μόλυνσης.

  • Επιτόπια Αξιολόγηση Βαθμού Επιμόλυνσης και Υγιεινής
  • Εφαρμογή Απολυμαντικών με τεχνολογία Ψυχρής Εκνέφωσης (δωμάτια, μπάνια, γραφεία και επιφάνειες υψηλού βαθμού επιμόλυνσης)
  • Πιστοποιητικό αξιολόγησης υγιεινής.
  • Πιστοποιητικό Υγιεινής COVID Ready της NCape ΜΕΠΕ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


SUPER EFFECTIVE DISINFECTION

Προσαρμοσμένες μελέτες Ανάλυσης Υγιεινής για κάθε περίπτωση σύμφωνα με σχεδιαγράμματα και αξιολόγηση κινδύνων μόλυνσης.

  • Επιτόπια Αξιολόγηση Βαθμού Επιμόλυνσης και Υγιεινής
  • Εφαρμογή Απολυμαντικών με τεχνολογία Ψυχρής Εκνέφωσης
  • Λύσεις μόνιμης ή μακράς προστασίας επιφανειών, με υλικά φωτοκαταλυτικής νανοτεχνολογίας.
  • Πλήρης αναφορά της διαδικασίας απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων μικροβιακού φορτίου, πριν και μετά τη διαδικασία απολύμανσης.
  • Πιστοποιητικό αξιολόγησης υγιεινής.
  • Πιστοποιητικό Υγιεινής COVID Ready της NCape ΜΕΠΕ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


LONG LASTING DISINFECTION FOR A UNIVERSITY

LONG LASTING DISINFECTION FOR A LUXURY SUPER YACHT

LONG LASTING DISINFECTION FOR A LUXURY HOTEL