Αδιαβροχοποίηση και Προστασία Δωμάτων

Call for Price

Συστήματα νανοτεχνολογίας ιδανικά για αδιαβροχοποιήσεις απαιτήσεων και στεγανοποιήσεις δωμάτων.

Η καινοτόμος, πολυασπαρτικής βάσης υγρή μεμβράνη, ανθεκτική στις σκληρές καιρικές συνθήκες, ακόμη και σε παρουσία λιμνάζοντος νερού ή υψηλής ακτινοβολίας UV. Στεγανοποίηση και προστασία δωμάτων από εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες,  μωσαϊκά, , ταράτσες, στηθαία, υπάρχοντα συστήματα TPO, EPDM ή ασφαλτικά συστήματα δωμάτων, ασφαλτικές μεμβράνες, μεταλλικές (ανοδιωμένες, ανοξείδωτες, από χάλυβα ή αλουμίνιο) στέγες.